پرچ مسی نیمه پر. گل عدسی. در سایزهای مختلف. مصرف در صنایع الکترونیک. برق و.......


میخ پرچ آلومنیومی در سایز و ابعاد مختلف مورد مصرف در صنایع دستی و ظروف الومنیوم و صنایع برق و ...

پرچ. پله دار. طبق نقشه. وسفارش مشتری. مصرف در صنایع خودرو سازی. صنایع مرتبط.

میخ پرچ آلومنیومی در سایز و ابعاد مختلف مورد مصرف در صنایع دستی و ظروف الومنیوم و صنایع برقیو ...


میخ پرچ آلومنیومی در سایز و ابعاد مختلف مورد مصرف در صنایع دستی و ظروف الومنیوم و صنایع برقیو ...


میخ پرچ آهنی نیمه پر. قابل تولید در سایزهای مختلف و به سفارش مشتری محترم. مصرف در صنایع کالسکه سازی. قرقره سازی.و صنایع مرتبط.


نمونه. پرچ مسی نیمه پر. گل عدسی. در سایزهای مختلف. مصرف در صنایع الکترونیک. برق و...

میخ پرچ مسی. مصرف در صنایع دستی. ظروف مسی. صنایع الکترونیک و برق

میخ پرچ. جنس آهنی. آبکاری شده. مصرف در صنایع خودرو سازی. یراق آلات. وصنایع مرتبط.

میخ پرچ آهنی نیمه پر. با پوشش آبکاری نیکل کرم. قابل تولید در سایزهای مختلف. مصرف در صنایع مختلف

میخ پرچ آهنی. دارای پوشش گالوانیزه. هزار خاری دار. قابلیت قفل شدن در یک قطعه و به صورت محور عمل کردن

میخ پرچ آهنی با قطر
1/2 میلی متر

میخ پرچ. فلزی. آبکاری شده.در سایز های مختلف و به سفارش مشتری محترم. مصرف در یراق آلات و صنایع مرتبط.


میخ پرچ آهنی.جهت مصارف در صنعت موتور سیکلت و خودرو سازی. و صنایع مرتبط.

نمونه نقشه های میخ پرچ به سفارش مشتری با آلیاژ و جنسهای مختلف

Call Now Button